Wegenbouwkundige realisaties

Verbruggen nv heeft jaar na jaar een onberispelijke reputatie opgebouwd als aannemer van weg- en rioleringswerken. In opdracht van diverse openbare besturen, private verkavelaars en bedrijven, realiseerde Verbruggen nv de meeste verscheiden wegenbouwkundige werken. Dit alles met de nodige erkenningen en VCA-gecertifieerd.

Met de grootste zorg voor alle geldende technische en milieunormen leggen wij verhardingen aan in alle types van materialen : beton, asfalt, betonkeien, natuursteen, …

Verbruggen nv is, op basis van deze lange en ruime ervaring, een volwaardige bouwpartner die, samen met bouwheer en studiebureau, haar know how actief ter beschikking stelt.